بازی اسماء الحسنی

کد معرفی بازی ها: 76

تاریخ: پنج شنبه پنجم ارديبهشت ماه 1398

بازی وآموزش درکنار هم برای آشنایی با اسماء الهی

این بازی متشکل از 8 کارت مصور و بیش از 100 مهره اسامی الهی و یک کیسه کوچک است که به سبک بازی قدیمی دبرنا اجرا می شود.

بدین صورت که مربی یک مهره اسامی الهی را از کیسه مخصوص آن در آورده و پس از شرح و ترجمه آن به کسی می دهد که در کارتش آن اسم موجود باشد در ادامه بازی فردی برنده است که زودتر مهره هایش کامل شود.

قابلیت اجرا به صورت انفرادی وگروهی

 

ارسال نظر