ابزار کمک آموزشی فرهنگ خوابیدن سری سوم از سری کارت های آداب زندگی

کد ابزارهای کمک آموزشی: 249

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

این محصول تعداد 74 عدد فلش کارت بزرگ (a4) یک رو به همراه بروشور است که داخل یک پوشه پلاستیکی قرار دارد

مربی این ابزار را می تواند داخل کلاس یا در برنامه های دیگر بکار برده و دانش آموزان را با آداب خوابیدن آشنا نماید

ارسال نظر