طرح یاران ولایت (مجازی) تابستان 1399

کد اخبار: 99

تاریخ: جمعه بيست و هشتم شهريور ماه 1399

این طرح بصورت مجازی در مدت دو ماه در پیام رسان ایتا با تعداد340 دانش آموز در سه مقطع تحصیلی با 17 مربی برای دو مرکز اجرا گردید.

از آن جایی که قصد داشتیم دانش آموزان خیلی درگیر فضای مجازی نشده و گرفتار برخی از آفات آن نشوند تصمیم گرفتیم بسته فرهنگی تهیه کنیم تا این طرح بصورت حقیقی مچازی انجام شود و دانش آموزان به کمک والدین خود در خانه فعال باشند.

لذا ابتدا توسط اتاق فکر و تیم کارشناسی موسسه 6 بسته فرهنگی به تفکیک مقطع تحصیلی و جنس در نظر گرفته شد پس از خرید بسته های فرهنگی این بسته ها به پدران دانش آموز در هر صنعت تحویل داده شد تا آن را به فرزندلن خود در منزل تحویل دهند.

سپس با تشکیل کانال عمومی و گروه های کلاسی برای هر مقطع کار توسط مربیان آغاز گردید.

 

 

مربیان ابتدا خود را معرفی کرده سپس دانش آموزان با معرفی خود و... بصورت سه روز در هفته در ساعتی مشخص سراغ بسته فرهنگی خود رفته و با کمک مربی در کلاس فعال شده و توصیه ها و دروس مقرر را با هم مرور می کردند.

هرهفته دانش آموزان تکالیف یا فعالیت ها و یا کاردستی های خود را تحویل پدران خود داده تا به دفتر طرح یاران ولایت در آن صنعت تحویل دهند.

این فعالیت ها توسط رابط فرهنگی مستقر در صنعت و مربی مربوطه امتیاز بندی شده تا در پایان طرح جوایزی به ترتیب رتبه هر کلاس به آن تعلق گرفته واهدا گردد.

الحمدلله این طرح کاملا ابتکاری مورد استقبال عقیدتی سیاسی و صنعت و والدین و دانش آموزان قرار گرفت و حتی برخی از والدین اذعان کردند که این طرح مجازی بهتر از طرح های حضوری است چرا که ما را هم در منزل درگیر کرده و با فرزندانمان بیشتر در ارتباط و همکاری بودیم.


ارسال نظر