زنگ مسابقه برای اجرا مسابقات گروهی در کلاس ها و برنامه های دانش آموزی

کد ابزارهای کمک آموزشی: 244

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

تعداد یک عدد زنگ چراغ دار با اسم گروه با برق 220 ولت باید از این محصول دو تا سفارش دهید تا بتوانید یک مسابقه در کلاس برای دانش آموزان اجرا نمایید

ابتدا دو عدد میز همراه 4 صندلی گذاشته و روی هریک از میزها یک زنگ قرار دهید سپس تعداد 4 یا بیشتر دانش آموز انتخاب کرپه هر دو نفر یا بیشتر پشت زنگ ها قرار می گیرند
سپس زنگ ها را به برق زده و مسابقه با معرفی شرکت کنندگان آغاز می شود
تعدا 10 سوال تشریحی با هر موضوعی عنوان شده هرگروهی که زودتر زنگ زد حق جواب دادن دارد درپایان هر گروهی بیشترین امتیاز را گرفت برنده مسابقه است

ارسال نظر