معرفی اعضاء

سید محمد باقر ابطحی
مدیر موسسه رسول مهر/ متولد اسفند 1349 تهران/ محصل خارج فقه و اصول/ 28 سال سابقه فعالیت در حوزه کودکان و نوجوانان
امیر رضا سلطانی
معاونت اجرایی موسسه رسول مهر/متولد آذر 1359 تهران/مجری توانای جنگ های کودک، نوجوان و بزرگسال
محمد خدابخش
استاد و مربی و اتاق فکر موسسه رسول مهر/متولد شهریور 1360 تهران/سطح سه حوزه علمیه قم /مشاور خانواده و امور تربیتی
محمد جواد دهدشت پور
استاد و مربی موسسه رسول مهر/متولد اسفند 1360/سطح سه حوزه علمیه قم
حامد راد
استاد و مربی و عضو اتاق فکر موسسه رسول مهر/متولد شهریور1360 تهران/سطح سه حوزه علمیه قم/مشاور خانواده و امور تربیتی