معرفی اعضاء

محمد خدابخش
استاد و مربی و اتاق فکر موسسه رسول مهر/متولد شهریور 1360 تهران/سطح سه حوزه علمیه قم /مشاور خانواده و امور تربیتی
امیر رضا سلطانی
معاونت اجرایی موسسه رسول مهر/متولد آذر 1359 تهران/مجری توانای جنگ های کودک، نوجوان و بزرگسال
سید محمد باقر ابطحی
مدیر موسسه رسول مهر/ متولد اسفند 1349 تهران/ محصل خارج فقه و اصول/ 28 سال سابقه فعالیت در حوزه کودکان و نوجوانان