شماره انداز گروهی برای احتساب امتیازات هر گروه در مسابقات اجرایی برای دانش آموزان

کد ابزارهای کمک آموزشی: 245

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

این شماره انداز با 11برگه و یک پایه رومیزی از جنس مقوای طراحی اعلا تهیه شده و به عنوان تابلوی رو میزی امتیازات از عدد 1 تا 999 با شبرنگ و بصورت سیمی در نظر گرفته شده است برای اجرای مسابقات فرهنگی از این تابلو برای هرگروه یکی لازم است

در مسابقات فرهنگی دانش آموزی که به عنوان داور مسابقات انتخاب می شود مسیول دادن امتیازات این تابلو می باشد

ارسال نظر