اخبار

برگزاری طرح یاران ولایت پنها تابستان 1398

اطلاعات بیشتر
طراحی و تولید 52 برنامه کودک برای شبکه جهانی ولایت

اطلاعات بیشتر
تالیف 3 جلد کتاب به سفارش ستاد اقامه نماز جهت استفاده امامان جماعت مدارس کل کشور

کتاب بوسه بر آسمان یکصد بحث کوتاه در موضوع نماز ویژه ائمه جماعات مدارس دوره ابتدایی مولف امیر رضا سلطانی و مصطفی سلیمانی کتاب سکوی پرواز یکصد بحث کوتاه در موضوع نماز ویژه ائمه جماعات مدارس دوره اول متوسطه مولف سید محمد باقر ابطحی کتاب شکست تنهایی یکصد بحث کوتاه در موضوع نماز ویژه ائمه جماعات مدارس دوره دوم متوسطه مولف حامد تقی راد و محمد خدابخش

اطلاعات بیشتر