ابزار کمک آموزشی فرهنگ زیارت سری چهارم از سری کارت های آداب زندگی

کد ابزارهای کمک آموزشی: 248

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

این محصول از 18 عدد کارت نوشته رنگی بزرگ (a4) دورو با جلد رومیزی سیمی شده تشکیل شده است

با این محصول مربی می تواند کل آداب زیارت از قبل زیارت گرفته تا پایان زیارت را در کلاسها و برنامه های فرهنگی برای دانش آموزان آموزش و تشریح نماید

ارسال نظر