ابزار کمک آموزشی مسابقه و بازی سودوکوی معارف اسلامی برای آموزش غیر مستقیم احکام و احادیث و محتواهای عددی به دانش آموزان

کد ابزارهای کمک آموزشی: 246

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

این محصول از یک بنر مصور 130 سانتی متر در 130 و وتعداد دوبسته کارت 95 عددی به همراه بروشور تشکیل شده است

مربی با پهن کردن بنر بر روی میز یا زمین در کلاس یا نمازخانه یا حیاط و پارک و اردو به اجرای این مسابقه و بازی برای دو گروه دانش آموزی محتواهای عددی برای دانش آموزان مقاطع مختلف می پردازد و بصورت غیر مستقیم آموزش می دهد

ارسال نظر