بازی راه رستگاری

کد معرفی بازی ها: 77

تاریخ: پنج شنبه پنجم ارديبهشت ماه 1398

دراین بازی دانش آموزان با انجام خوبی ها و ترک بدی ها با مسیر رسیدن به رستگاری آشنا می شوند.

سبک بازی به سبک بازی منچ است و متشکل از یک صفحه بازی و 4 مهره و یک تاس و جند کارت مصور است.

ارسال نظر