«۱۴ حدیث, ۱۴ معصوم، 14 کاردستی و برنامه»

کد معرفی کتب: 75

تاریخ: پنج شنبه پنجم ارديبهشت ماه 1398

۱۴ برنامه اجرایی برای مربیان گرامی

این کتاب مجموعه ای است کامل که مربی بوسیله آن می تواند ۱۴ کارگاه فرهنگی جذاب وپویا اجرا کند که در هر کارگاه دانش آموزان با 1حدیث 1کار دستی و یکی از ائمه معصومین (علیهم السلام) آشنا می شوند.
تالیف: استاد محمود خیری

ناشر : موسسه مکتب بشیر

ارسال نظر