سکوی پرواز

کد معرفی کتب: 80

تاریخ: پنج شنبه پنجم ارديبهشت ماه 1398

100 درسنامه کوتاه باموضوع نماز

جهت اجرای برنامه برای ائمه جماعات،مربیان و معلمین دردوره اول متوسطه

تهیه از طریق ستاد اقامه نماز

ارسال نظر