شکست تنهایی

کد معرفی کتب: 81

تاریخ: پنج شنبه پنجم ارديبهشت ماه 1398

100 درسنامه کوتاه باموضوع نماز

جهت اجرای برنامه برای ائمه جماعات, مربیان و معلمین در دوره دوم متوسطه

تهیه از طریق ستاد اقامه نماز

ارسال نظر