ابزار کمک آموزشی و معماگونه حضرت علی علیه السلام و پرسشگر

کد ابزارهای کمک آموزشی: 238

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

این محصول حدود 8 کارت مصور پشت رو است که به همراه بروشور در پوشه پلاستیکی قراردارد مربی می تواند در شروع برنامه های خود در کلاس یا مسجد یا حلقه صالحین از این حکایت معماگونه با استفاده از بروشور استفاده کرده و برنامه خود را جذاب ساخته و به فضیلتی از فضایل امیرالمومنین علیه السلام بپردازد

ارسال نظر