ابزارکمک آموزشی معما گونه حضرت علی علیه السلام آگاه ترین مردم

کد ابزارهای کمک آموزشی: 239

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

این محصول از حدود 8 کارت بزرگ دورو در داخل پوشه پلاستیکی به همراه بروشور می باشد مربی می تواند با استفاده از این ابزار برای شروع کلاس جنگ یا برنامه به همراه حکایت آن معما را اجرا کرده و یکی از فضایل امیرالمومنین علیه السلام را بصورت غیر مستقیم به دانش آموزان آموزش دهد و به دانش آموزان برتر امتیاز تعلق گیرد

ارسال نظر