ابزار کمک آموزشی و معماگونه حضرت علی علیه السلام باهوش ترین مردم

کد ابزارهای کمک آموزشی: 240

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

این محصول از حدود9 کارت مصور دو رو به همراه بروشور تشکیل شده و در داخل پوشه پلاستیکی قرار دارد مربی با کمک این ابزار در کلاس یا اردو یا برنامه های فرهنگی به یکی از فضایل امیرالمومنین در قالب معما پرداخته و همراه با حکایت آن برای دانش آموزان اجرا می کند و به دانش آموزانی که در حل معما شراکت داشتند امتیاز می دهد این ابزار برای شروع برنامه های فرهنگی مناسب است

ارسال نظر