ابزار کمک آموزشی حکایت اسرار دنیا

کد ابزارهای کمک آموزشی: 241

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

این محصول از تعداد 14 کارت مصور یک رو بزرگ به همراه بروشور تشکیل شده است مربی می تواند با استفاده از این محصول با کمک بروشور در برنامه های کلاسی اردویی حلقه های صالحین به این حکایت جذاب درباره اینکه چرا برخی از دعاهای ما مستجاب نمی شود بپردازد

ارسال نظر