ابزار مسابقه از کی بپرسم برای اجرای مسابقه بین دانش آموزان

کد ابزارهای کمک آموزشی: 242

تاریخ: دو شنبه پانزدهم شهريور ماه 1400

تعداد 14 گردن آویز هرکدام به همراه تعداد سه گل مگنتی از عدد 1 تا عدد 14 این مسابقه از مسابقه هفته یا مسابقه از کی بپرسم صدا و سیما با اجرای مرحوم منوچهر نوذری در دهه شصت و یا مسابقه ثانیه ها با اجرای پرویز کاردان در دهه نود گرفته شده است.

رای اجرای مسابقه 14 صندلی را به صورت هلالی چیده و سپس 14 دانش آموز را انتخاب کرده و هرکدام روی یک صندلی می نشینند به هر دانش آموز یک گردن آویز به همراه سه گل مگنتی داده تا به گردن خود بیاویزند.
مسابقه با معرفی شرکت کنندگان آغاز شده و سپس مجری در دور اول از هر دانش آموز یک سوال ساده با جواب یک کلمه ای می پرسد پس از پرسش از همه 14 نفر مجری یک سوال نسبتا سخت پرسیده و هرکسی که اول جواب داد می تواند بگوید سوال بعدی را مجری از چه کسی بپرسد
مسابقه به همین نحو ادامه یافته یعنی هرکه جواب سوالش را صحیح داد می تواند بگوید سوال بعدی از چه شماره ای پرسیده شود و هرکه جواب سوال را بلد نبود یکی از گل های مگنتی خود را از دست داده و به مجری می دهد
در ادامه یکی یکی با از دست دادن سه گل خود از دور مسابقه خارج شده و نفر آخر با هر چند تا گل باقی مانده برنده مسابقه می شود
سوالات مسابقه با هر موضوع و هر هنوانی می تواند باشد فقط باید با جواب های کوتاه باشد
البته سوالات قرآنی آماده شده که می توانید از همین موسسه تهیه فرمایید

ارسال نظر