ششمین جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش کوهرنگ و اولین نمایشگاه فناوری های نرم قم 1395

کد نمایشگاه ها: 27

تاریخ: جمعه بيست و ششم آذر ماه 1395

ارسال نظر