برگزاری برنامه های فرهنگی در امام زاده نورعلی روستای کرمجگان تابستان 1398

کد اخبار: 94

تاریخ: سه شنبه سي ام مهر ماه 1398

آلبوم تصویری

برنامهای فرهنگی امام زاده نور علی  (ع)

اجراتوسط حجت الاسلام دهدشت پور

روزهای پنج شنبه وجمعه


شروع برنامهای صبح

ساعت ۱۰تا۱۱/۳۰مسابقه سفره اعمال برای خردسالان ونوجوانان

۱۱/۳۰تا۱۲/۴۵مسابقه از کی بپرسم ویژه جوانان

بعداز نماز ظهرمسابقه آداب

شروع برنامهای بعدازظهر

ساعت۱۶تا۱۷/۳۰مسابقه زنگها ویژه نوجوانان وجوانان

ساعت۱۸تا۱۹/۳۰مسابقه از کی بپرسم نوجوانان وبزرگ سالان

۱۹/۳۰تا۲۰/۱۵مسابقه عمومی برای کودکان وبزرگ سالان

بعد از نماز مغرب وعشاءمسابقه عترت ویژه عموم
 

ارسال نظر