برگزاری اردوی فرهنگی ورزشی فرزندان کارکنان گروه صنایع شیمیایی تهران 1397

کد گزارش ها: 39

تاریخ: پنج شنبه بيستم ارديبهشت ماه 1397

برگزاری همزمان 3 کمیسیون فرهنگی مهارتهای زندگی،اشتغال،فضای مجازی همراه با تیراندازی و پذیرایی

ارسال نظر