قصه و داستان

داستانک های مناسب برای شروع کلاس در مقطع متوسطه دوم

این حکایات که برگرفته از آثار خانم عرفان نظر آهاری است حکایت های مناسبی برای مقطع متوسطه دوم خصوصا برای دختران جهت شروع کلاس می باشد که ما در پایان هر حکایت سوالی نیز از این حکایت مطرح کرده ایم که مبلغین و مربیان می توانند در اول کلاس مطرح کرده و از دانش آموزان بپرسند سپس کلاس را آغاز نمایند.

اطلاعات بیشتر