طرح درس

درسنامه هنر دوستی

در این درس دانش آموزان مقطع متوسطه اول با هنر دوستی و ابعاد آن آشنا می شوند.

اطلاعات بیشتر
درسنامه فیض حضور

دراین درس دانش آموزان مقطع متوسطه اول با اخلاق و آداب زیارت ایمه معصومین علیهم السلام آشنا می شوند.

اطلاعات بیشتر