مطالب

برنامه قصه نقاشی قسمت بیست وسوم با حکایت مرد شامی و امام حسین علیه السلام

در این برنامه نقاشی یک مرد شامی توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت بیست ودوم با حکایت ماجرای مباهله

در این برنامه نقاشی یک کشیش مسیحی توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت بیست و یکم با حکایت ماجرای غدیر

در این برنامه نقاشی ماجرای غدیر توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت بیستم با حکایت زندانی اباصلت

در این برنامه نقاشی مردی در زندان توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برگزاری طرح اوقات فراغت فرزندان گرامی کارکنان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران تابستان 1397

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت نوزدهم با حکایت غذای دسته جمعی

در این برنامه نقاشی یک گوسفند توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت هجدهم با حکایت مردی که اندرز خواست

در این برنامه نقاشی مرد جنگی توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت هفدهم با حکایت صله رحم

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت شانزدهم با حکایت زنده شدن شیرها

در این برنامه نقاشی شیر توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت پانزدهم با حکایت دعبل و راهزنان

در این برنامه نقاشی یک پیرمرد توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت جهاردهم با حکایت دانش حضرت معصومه سلام الله علیها

در این برنامه نقاشی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت سیزدهم با حکایت زخم زبان پیرزن

در این برنامه نقاشی یک پیرزن توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت دوازدهم با حکایت تورا درحج دیدم

در این برنامه نقاشی کعبه توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه و نقاشی قسمت یازدهم با حکایت پیامبر صلی الله علیه وآله در جمع فامیل

در این برنامه نقاشی اجاق و دیگ توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر
برنامه قصه نقاشی قسمت دهم با حکایت نماز عید امام رضا علیه السلام

در این برنامه نقاشی یک مرد نماز گزار توسط استاد صبوری آموزش داده می شود

اطلاعات بیشتر